Pleiades Ve Şifa


İnsan, organizma olması dolayısıyla, rahatsızlandığı vakit tüm azaları etkilenir. Dolaşım sistemi, sinir sistemi ve tüm sistemler, hepsi birbiriyle alakadardır hiç şüphesiz. Şifa da, geldiği vakit organizmanın bütününe gelir, belli bir kısmına gelmez; vücudun tümüne gelir ve vücutta nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gider. Ve şifanın gelme vakti vardır; tıpkı bir ağaç silkelendiğinde üzerindeki meyvenin olgunlaşmadan düşmemesi gibi, kişi için hasta da olgunlaşmadan, gelen şifa, geldiğini göstermez. Rahatsızlık, belirtilerini gösterir, ve yavaş yavaş geçer, bir süreci vardır; bununla birlikte şifa da, ancak iyileşme işlemini hızlandırma işlemi olabilir. Ve dahi öyledir. Eskiler, ‘Şifayı kapmışsın’ der bir hastalığa yakalanan kişi için. Bu söylem aynı zamanda ‘hastalıkla birlikte şifa da beraberinde gönderilir’ kaidesinin bir cilvesidir de. Ve gerçekten her hastalık için bir şifa vardır.


Pleiades Şifası ile şifa, organizmanın bütününe gelir, ve nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gider. Şifa verilmez, gönderilir. Pleiades Şifası Uygulayıcısı değildir şifayı veren, o sadece uygulayıcıdır, ve vesiledir şifa için mutlak olarak. Şifayı gönderen ise, Allah-Tanrı-Sevgi-Evren’dir, nasıl kendisine sesleniyor iseniz. Pleiades Şifası ile birlikte ışık ve bilgi de gönderilir.

Burada ışık, Işığın Özü’nden  gelir ve kişinin bilinç düzeyinin değişmesini (seans süresince) sağlar. Öyle ki, seans esnasında horlayan ve bu sırada uyumayan, yani kendi horuldamasını duyan hastalar mevcuttur, bununla birlikte hiç görmediği yerleri ve dahi renkleri gördüğü rapor edilen hastalar da mevcuttur, vesaire… Işıkla gelen bir de ‘Bilgi’ vardır. Ki bu, şifanın nereye gideceğini bilen ve ona yol gösteren bilgidir. Çünkü Pleiades Şifası nı gönderen, dert ile birlikte dermanını da yaratandır; yani derdi de bilir dermanı da. Ve şifanın nasıl ve ne şekilde olması gerektiğini bilir. Bundan dolayı,Pleiades Şifası frekansları ile gelen bilgi ve ışık, ‘şifa’yı getirmek üzere programlanmıştır. Ve burada Pleiades Şifası uygulayıcısı  sadece ‘adı üstünde’ uygulayıcıdır, ve şifa için bir vesiledir.

Pleiades Şifası’yla birlikte Şifa, tanımlanabilecek tüm türlerde gelir. Biz şimdilik bunu 4 yolla tanımlayalım: 1.Fiziksel 2.Zihinsel 3.Duygusal 4.Ruhsal. Hastalandığımızda, fiziksel rahatsızlığımızın yanı sıra ruhen çöktüğümüzü de hissedebiliriz, ve bazen stres ve çeşitli ruhi sıkıntılar fiziksel rahatsızlığın nedeni de olabilir; duygusal durumlar da, ve benzeri… Tıpkı öyle de, şifa tüm yönlerde gelir, kişi için en afiyetli şekilde, nasıl olması gerektiğince… Ve en önemlisi, Şifa ile birlikte Afiyet de gelir; hepimize en afiyetli şifalar temennisiyle…